PhotoMove – Phân loại hình ảnh theo ngày chụp

WordPress lưu trữ hình ảnh theo cấu trúc thư mục rất khoa học : năm/tháng/ngày/file_ảnh.jpg hay đại loại vậy, rất dễ cho việc tìm kiếm và sắp xếp. Do đó, khi tôi chuyển phần hình ảnh sang Dropbox, tôi đã bắt chước cấu trúc này nhưng có điều làm gọn hơn là tạo một thư mục lưu trữ theo cấu trúc : “năm-tháng”. Tôi vừa mới tạo một thư mục “2011-06” để lưu trữ hình ảnh cho các bài viết trong tháng 6.

Vậy bạn có muốn sắp xếp lại những bức ảnh kỹ thuật số mình đã chụp theo cấu trúc này ? Chúng sẽ được chia theo năm, theo tháng (thuộc năm đó) và theo ngày (thuộc tháng đó). Bạn có thể làm được dễ dàng với sự giúp đỡ của phần mềm PhotoMove.

Cái dở của phần mềm này là nó không cho phép bạn chọn cấu trúc lưu trữ. Theo mặc định nó sẽ tạo ra cây thư mục lưu trữ theo thứ thự sau : thư mục gốc > năm > năm_tháng > năm_tháng_ngày. Ví dụ :

Đầu tiên bạn tải ứng dụng từ địa chỉ : PhotoMove , dung lượng 2.14MB.

Sau khi cài đặt, giao diện hiện ra như sau :

PhotoMove - Sắp xếp hình ảnh theo cấu trúc lưu trữ ngày tháng

Cách thực hiện theo thứ tự sau : PhotoMove - Sắp xếp hình ảnh theo cấu trúc lưu trữ ngày tháng
– Bạn bấm vào nút “Browse” đầu tiên từ trên xuống để chọn thư mục chứa toàn bộ hình ảnh (kể cả có thư mục con) cần xử lý.

– Bấm nút “Browse” thứ 2 để chọn nơi lưu trữ dữ liệu sau khi phân loại hình ảnh.

– Bấm nút “Find photos” để chương trình đọc và tìm những tấm hình có lưu ngày chụp. Chỉ khi nào mục “Image Files with Exif Create Date Found” có một con số lớn hơn 0 (ví dụ minh họa có 81 trên tổng số 81 hình có lưu lại ngày chụp) thì bạn mới tiến hành việc phân loại được. Hãy đợi cho đến khi hộp thoại Command Prompt tự động đóng lại.

– Cuối cùng bấm nút “Copy Image Files” để copy hình từ thư mục gốc sang thư mục phân loại được tạo bởi PhotoMove. Hoặc bấm nút “Move Image Files” để move toàn bộ hình gốc.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi