ReceiveFreeSms: Miễn phí số điện thoại Anh, Mỹ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Đức…

ReceiveFreeSms: Miễn phí số điện thoại Anh, Mỹ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Đức...Rất nhiều dịch vụ trên điện thoại và trên nền Web yêu cầu bạn phải nhập số điện thoại khi đăng ký sử dụng. Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng số điện thoại của mình hoặc muốn sử dụng số điện thoại của quốc gia khác để được hưởng ưu đãi gì đó thì sao ?

Có một trang web cung cấp cho bạn số điện thoại miễn phí và…không xác định quốc gia. Ý tôi là có thể hôm nay bạn sẽ thấy có Hàn Quốc trong danh sách nhưng ngày mai sẽ thấy không còn và được thay bởi số điện thoại của một quốc gia khác. Tại thời điểm viết bài, tôi thấy có : Anh, Mỹ, Đức, Thụy Điển, Bỉ, Ấn Độ

– Truy cập vào receivefreesms.com
– Copy số điện thoại tương ứng với quốc gia mà bạn muốn sử dụng và tự nhiên xài nó ở nơi mà bạn muốn. Sau đó bấm vào số điện thoại đó để mở “inbox” và chờ đợi tin nhắn phản hồi.

ReceiveFreeSms: Miễn phí số điện thoại Anh, Mỹ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Đức...

– Ví dụ bên dưới cho thấy tôi vừa mới gửi một tin nhắn có nội dung “anhhangxomonline.net” tới một số mà website này cung cấp :

ReceiveFreeSms: Miễn phí số điện thoại Anh, Mỹ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Đức...