SmartScreen Filter – Tính năng bảo mật mới của Windows 8

Hehe, hồi trước tôi có nói là cứ một hoặc hai tuần, trên giang hồ lại đồn đại những tính năng mới của Windows 8. Lần này là SmartScreen Filter.

SmartScreen Filter là tính năng…cũ rích, đã được tích hợp vào các phiên bản trước của IE, không rõ phiên bản 8 có hay không chứ phiên bản 9 thì đã có rồi. Tính năng này giúp bảo vệ người dùng trình duyệt khỏi các trang lừa đảo, các trang web gây hại cho máy tính hoặc đánh cắp thông tin người dùng. Nay thì nó đã là một phần của Windows. Tính năng này nằm trong Folder Options của Windows Explorer. Khi được bật, nó sẽ kiểm tra tất cả các file thực thi, nếu là file “sạch” nó sẽ được chạy, còn không thì nó sẽ bị xóa.

Windows 8 SmartScreen Filter

Việc định nghĩa thế nào là file “sạch” là chuyện của Microsoft. Họ có sẵn một danh sách được cập nhật thường xuyên. SmartScreen Filter sẽ quét file và đối chiếu với danh sách nhận dạng “xấu” và đưa ra quyết định là có cho file đó thực thi hay không. Việc làm này làm tăng độ bảo mật và an toàn cho hệ thống. Đề phòng trường hợp máy tính không được cài bất kỳ phần mềm diệt virus nào.

Tuy nhiên, SmartScreen Filter không thể thay thế cho một phần mềm diệt virus, nó chỉ có tác dụng hạn chế mà thôi, của ít lòng nhiều mà, hehe.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi