3 Comments

 1. docaotri
  June 19, 2011 @ 11:52 am

  anhhangxom ơi, ko có gì quý hơn độc lập tự do. Hy vọng cái lênh tổng động viên ko bao giờ ban ra.

  Reply

  • Thuan
   June 19, 2011 @ 1:59 pm

   @docaotri: vì tự do và tất đất tất vàng thì chúng ta phải đánh đổi tất cả để bảo vệ bạn àh. Dù một việc nhỏ đế giúp đất nước, nhưng nhiều việc nhỏ thành 1 việc lớn đó bạn

   Reply

 2. nguyeducduy
  June 19, 2011 @ 5:14 pm

  “Nghe tên là biết ông này sẽ làm chuyện…có lỗi với thiên hạ rồi” :cuoibebung: kết nhất câu này!!!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *