Status-của-tui

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,
Chọn mãi không ra nên tôi lại buồn,
Tôi nhận ra rằng : vì sao tôi sống ?
Vì cái blog này cần một trái tim,
Là la lá, tôi sống vui từng ngày,
Là la lá, tôi viết…e-rì-đầy (every day)
:cuoibebung:

Nếu ngày nào đó tôi lại chọn không ra một niềm vui nào, sẽ tiếp tục…chế tiếp bài thơ này.
[P/s : 2 câu đầu được copy lại từ facebook 🙂 ]

1 Comment
  1. Hay lắm. Hôm sau anh chế tiếp mấy bài nữa nhé!

Gửi phản hồi