Status-của-tui

Thay vì “vòi” tiền trực tiếp và lộ liễu thì mỗi bàn làm thủ tục hải quan trong sân bay Tân Sơn Nhất nên để 1 cái thùng gọi là “Make me smile :D” ,như thế sẽ lịch sự và thân thiện hơn. Quan trọng là cả hai bên đều hiểu ý nhau, tránh tình trạng dây dưa làm hàng đợi thêm dài và tốn thời gian. :v_great:

P/s : đây là lời đề nghị thật lòng, mặc dù câu “Make me smile” không phù hợp cho lắm :D. Tình trạng này cũng giống như nạn mại dâm vậy, khó mà diệt tận gốc được nên tốt nhất là soi đèn vào và quản lý nó.

1 Comment
  1. Made me happy 🙂

Ý kiến phản hồi