Status-của-tui

Bữa giờ về quê có việc, đang ngồi trước cửa nhà thì thấy một bà lão đi xe đạp lao đao rồi đột nhiên té cái rầm, đầu đập mạnh xuống nền đường toàn là đá lổm chổm, nằm bất động. Thì ra có một thằng chạy ẩu, xém tông bà, trong lúc loạng choạng quay lại nhìn thì mất thăng bằng nên bị té.

Mình cùng ông Chú chạy ra chở bà đi cấp cứu, đầu toàn là máu. Trên đường đi, mình ngồi sau ôm và nghe bà ấy nói rằng : “Trời ơi, sao không…chết quách đi cho đỡ khổ con cháu, sống làm gì thế này…” 🙁

1 Comment
  1. Cứ nhìn mấy người già khổ cực là trong lòng lại thấy bứt rứt …

Ý kiến phản hồi