2 Comments

 1. Trần thanh
  December 31, 2013 @ 8:55 am

  Thu Ngân sách cuối năm bỗng tăng vọt là đúng rồi. Thu có ở trong bốn mùa xuân hạ thu đông.

  Reply

 2. Dần Tín
  December 31, 2013 @ 9:09 am

  Dân phòng, trật tự đô thị có thể làm thay việc cho 113 và …ngược lại.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *