cai dat

Tuần trước, khi viết bài về vụ phát sóng Wifi từ điện thoại Android, tôi được Google dẫn lối tới thiết bị mới nhất của hãng : Google Chromecast, giá $35. Tôi ...

Hì hì! Đây là bài đầu tiên mình gửi cho anhhangxom, sau khi đọc bài “Đuối!” của anhhangxom đích thực ^^~ việc mình nghĩ ngay đó là: “Hà hà, cơ hội tốt, thử ...

BitLocker, tính năng mà tôi phải ngồi nhìn người ta sài ầm ầm từ lâu rồi nay mới có cơ hội sài thử ở máy công ty. Đừng nói chi Win 7, ngay cả Win Vista tôi ...

Nhiều lúc tôi muốn cài một phần mềm nhưng không muốn ai nhìn thấy tôi đang cài trên màn hình (nhất là khi sử dụng máy tính ở nơi cộng cộng vì sợ bị.... ...