1 Comment

  1. Ninite : Cài hàng loạt phần mềm chỉ với một lần nhấp chuột ! | Nguyễn Phương | Share to be shared
    July 23, 2013 @ 3:08 pm

    […] không thấy bất cứ một cửa sổ nào khác hiện ra trên màn hình. Giống như “Thủ thuật cài đặt phần mềm trong im lặng” mà tôi đã có lần giới […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *