thu thuat

Bài viết này chỉ dành cho những ai đang có cảm giác các ứng dụng Firefox, Skype, Chrome hoặc Thunderbird chạy hơi chậm sau một khoảng thời gian sử dụng. Những ...

Trong Win7 bạn có thể "pin" một ứng dụng lên thanh taskbar bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn "Pin to taskbar" hoặc "Pin to Start menu" nếu bạn muốn ...

Trong khi chờ đợi tôi tìm được phần mềm khoá thư mục (haizzz, không biết đến...kiếp nào đây !) thì mọi người "chơi" tạm thủ thuật sau, nó giúp bạn làm ẩn một ...

Blog-của-tui đã nhờ một phần giúp đỡ từ Smashing Magazine mới có được cái dáng vẻ này, ý tôi là từ theme cho đến một số thủ thuật cho Wordpress. Trong bài loạt ...

Tôi không biết nên đặt tiêu đề như thế nào cho phù hợp nữa nhưng "túm lại" là thế này : Giả sử bạn cần đăng ký một dịch vụ nào đó trên mạng nhiều lần và mỗi ...

Nhiều lúc tôi muốn cài một phần mềm nhưng không muốn ai nhìn thấy tôi đang cài trên màn hình (nhất là khi sử dụng máy tính ở nơi cộng cộng vì sợ bị.... ...