crack

Tôi vừa mới nhận được một email thông báo lượt tải thứ 2399 của phần mềm TypeBooster kể từ khi tôi giới thiệu nó trên eChip. Thôi thì lấy bài này làm "mở bài" ...

Vì nhà tôi không nối mạng nên việc update cho thằng BitDefender chỉ diễn ra vào mỗi cuối tháng vì dung lượng file cập nhật quá lớn, hơn 40Mb thì làm sao mà ...

Một trong những lý do khiến máy tính của tôi đang ở năm 2007 như trong bài viết "Rắc rối chuyện ngày giờ hệ thống" có lẽ do tôi test một phần mềm nào đó, chỉnh ...