gui file dung luong lon

Sẽ có những lúc bạn muốn gửi cho ai đó một tập tin với dung lượng lớn. Gửi qua YahooMessenger thì hay bị đứt mạng nếu cả hai đều dùng Y!M (tôi hay bị nên nói ...

Up file lên mạng rồi cho người khác đường link để họ tự tải về đã là chuyện "xưa rồi diễm". Hiện tại, bạn có thể gửi một file cho ai đó mà không phải ngồi đó ...

Đợt trước có một bạn không thể tải được một file nào đó trên blog-của-tui, hình như là file cài đặt của một phần mềm diệt virus thì phải. Sau đó tôi có sử dụng ...