license soft

Cũng đã đến lúc rồi... Như bạn thấy trong mục LicenseSoft hiện tại có 3 phần mềm và số đăng ký mà tôi cho là hợp pháp được tôi sưu tầm từ trang ...

Tôi vừa mới nhận được một email thông báo lượt tải thứ 2399 của phần mềm TypeBooster kể từ khi tôi giới thiệu nó trên eChip. Thôi thì lấy bài này làm "mở bài" ...