Meltmail

Lâu nay, tôi vẫn hay dùng Meltmail.com để tạo một địa chỉ email tạm thời dùng trong 3/6/12 hoặc 24 giờ. Nhưng hôm nay, tôi cần đăng ký nhận tin một vụ khuyến ...

Hồi sáng đọc eChip thấy có nói VirtualCD8 đang tặng key, "chộp" liền để đó, còn sài có sài hay không tính sau... Cũng giới thiệu một chút ha, Virtual CD 8 là ...

Nếu được quay lại thời gian tôi sẽ không dại dột mà "gieo" địa chỉ email thật của mình lung tung trên mạng để rồi hôm nay "gặt" được một đống thư rác! Gần đây ...