pdf

Nếu không có đường link đặc biệt để giảm giá xuống $0 thì Smart Office 2 sẽ có giá $10 trên iTunes và Goolge Play. Smart Office 2 (By Picsel) là ứng dụng cho ...

Hồi sáng nay, ổ C chỉ còn khoảng 800Mb và tôi buộc phải gỡ bỏ hàng đống phần mềm, trong đó có Adobe Acrobat Reader 9 do IT họ cài sẵn. Bình thường thì ít khi ...

Đã nhiều lần tôi muốn tìm tài liệu ebook nhưng không nhớ nổi một trang nào để tải cả, thế là "lại google". Cái gì mà chuyên về một món thì bao giờ cũng hơn ...

PDF (Portable Document Format) là định dạng file tài liệu được tạo bởi Adobe Systems năm 1993. Nó giống như dạng hình ảnh nên có thể xem ở bất kỳ máy tính nào ...