1 Comment

  1. Phạm Doãn Lê Bình
    May 13, 2010 @ 9:06 pm

    Mình cũng dùng thằng dopdf này 2 năm nhưng nay mới để ý là dung lượng nó tạo ra lớn quá (đang có ý định post lên mạng nên mới để ý).Mình down trên mạng về mấy cái file pdf 450 trang mà có 1Mb trong khi thằng này tạo 1 file pdf 12 trang hơn 1Mb. Dùng thằng primopdf thấy nó tạo ra nhỏ hơn.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *