Spotify

Hehe, nếu KQXS ngày 13 tháng 7 nó ra 012 thì sẽ không có ai trúng thưởng cả vì các bạn đoán toàn số lớn :)) . Hai năm trước, tôi có viết bài giới thiệu về ...

Hôm nay đi từ sáng tới chiều tối mới về lại thành phố, kiếm được một căn nhà với diện tích 5x34 nhưng hiện không đủ tiền mua :cuoibebung: . Quả là một ngày mệt ...

Hôm nay vô blog tự nhiên thấy bài "Key Zemana AntiLogger 1.9.2.515 bản quyền 1 năm" , tưởng mình ... vô lộn "nhà" ai chớ, nhìn lại thì thấy là bài viết của ...