tao file anh he thong

Theo như tên gọi của nó thì đây là phần mềm tạo ảnh đĩa. Hồi xưa, tôi đã giới thiệu và thí nghiệm về tốc độ tạo ảnh so với tốc độ copy trên một USB, bạn có thể ...

Trong phần 1 và phần 2 của bài “Sao lưu và phục hồi hệ thống trong Win7”, tôi đã giới thiệu tính năng System Image Recovery và vẫn còn vài ...

Hôm trước tôi đã hướng dẫn cách tạo file ảnh backup hệ thống và hôm nay là bài viết về việc phục hồi hệ thống bằng file ảnh nói riêng và sử dụng Recovery ...

Win7 đã làm tôi ngạc nhiên ngay lần đầu tiên cài đặt, giao diện quá đẹp chứ không phải là một màu ảm đạm như WinXP. Nếu như bạn có xem bài viết hôm qua “Khôi ...