tao o dia ao

Một phần mềm trị giá hơn $100 đang tặng key bản quyền miễn phí. DAEMON Tools Pro Advanced là phần mềm chuyên dụng để tạo và “mount” file ảnh của các đĩa CD, ...

Hic, đúng ra hôm nay tôi viết tiếp phần 2 nhưng nhận ra rằng : có gì đó không ổn khi mã hóa ổ đĩa bằng TrueCrypt. Tức là nếu bạn mã hóa ổ D, ổ D sau đó sẽ ...

Lúc trước tôi hay sài Alcohol 120% để tạo và chạy đĩa ảo nhưng crack của nó thường hay được “khuyến mãi” vài con virus và tôi đã vài lần muốn nổi khùng khi đột ...