46 Comments

 1. giang
  November 15, 2013 @ 8:12 pm

  168

  Reply

  • giang
   November 15, 2013 @ 8:16 pm

   mo hang dau tien 🙂

   Reply

 2. Vinh
  November 15, 2013 @ 8:32 pm

  200

  Reply

 3. Nhựt Nguyễn
  November 15, 2013 @ 8:45 pm

  198

  Reply

 4. Mã Vĩnh Cường
  November 15, 2013 @ 8:47 pm

  475

  Reply

 5. Khanh
  November 15, 2013 @ 9:16 pm

  205

  Reply

 6. Quân
  November 15, 2013 @ 9:40 pm

  325

  Reply

 7. lkimnganNgan
  November 15, 2013 @ 10:24 pm

  289

  Reply

 8. Trịnh Quang
  November 15, 2013 @ 10:28 pm

  689

  Reply

 9. Toàn
  November 15, 2013 @ 10:47 pm

  476

  Reply

 10. se7en0502
  November 15, 2013 @ 11:06 pm

  512

  Reply

 11. son pham
  November 15, 2013 @ 11:10 pm

  212

  Reply

 12. Khánh
  November 16, 2013 @ 2:19 am

  749

  Reply

 13. Kalsiddonzm
  November 16, 2013 @ 2:57 am

  023 🙂

  Reply

 14. Nguyên
  November 16, 2013 @ 3:14 am

  369

  Reply

 15. DS
  November 16, 2013 @ 6:46 am

  750

  Reply

 16. bảo nguyên
  November 16, 2013 @ 6:49 am

  116

  Reply

 17. chung kt
  November 16, 2013 @ 7:13 am

  026

  Reply

 18. Do Quang Chinh
  November 16, 2013 @ 8:37 am

  260

  Reply

 19. Nam
  November 16, 2013 @ 9:15 am

  004

  Reply

 20. Thắng Phạm
  November 16, 2013 @ 10:32 am

  069

  Reply

 21. Phạm Trí Nguyên
  November 16, 2013 @ 11:15 am

  047

  Reply

 22. Ngoc
  November 16, 2013 @ 11:23 am

  011 ^ – ^

  Reply

 23. Xèng
  November 16, 2013 @ 1:18 pm

  240

  Reply

 24. cường
  November 16, 2013 @ 2:05 pm

  567

  Reply

 25. Tuấn Anh
  November 16, 2013 @ 2:35 pm

  153

  Reply

 26. Quan
  November 16, 2013 @ 3:19 pm

  611

  Reply

 27. ichigo
  November 16, 2013 @ 3:56 pm

  290

  Reply

 28. FL
  November 16, 2013 @ 6:58 pm

  816

  Reply

 29. KAI
  November 16, 2013 @ 7:22 pm

  375

  Reply

 30. Dat
  November 16, 2013 @ 8:09 pm

  027

  Reply

 31. dương trần sơn
  November 16, 2013 @ 10:28 pm

  972

  Reply

 32. Bình
  November 16, 2013 @ 11:06 pm

  131

  Reply

 33. dh
  November 17, 2013 @ 6:31 am

  Số 058. Thank Anh hàng xóm

  Reply

 34. Hung DUng
  November 17, 2013 @ 9:55 am

  639. Cam on AHX nhe

  Reply

 35. Dũng
  November 17, 2013 @ 12:01 pm

  200

  Reply

 36. ifamilyengineering
  November 17, 2013 @ 12:44 pm

  150

  Reply

 37. ngoc anh
  November 17, 2013 @ 12:51 pm

  173

  Reply

 38. Trung
  November 17, 2013 @ 4:24 pm

  022

  Reply

 39. Nguyenphucuong
  November 17, 2013 @ 7:09 pm

  778

  Reply

  • Nguyenphucuong
   November 17, 2013 @ 7:10 pm

   Thank you AHX….!!!!!

   Reply

 40. Dũng
  November 17, 2013 @ 10:47 pm

  Tiếc quá không trúng 😛 ( 598 ) Bạn nào may mắn trúng có game nào không chơi thì cho mình xin với nhé 😀

  Reply

 41. cường
  November 18, 2013 @ 3:56 pm

  vui quá :D,cảm ơn anh hàng xóm cho mình xin game ở nhóm 2 nhé ,thanks

  Reply

 42. anhhangxom
  November 18, 2013 @ 4:08 pm

  Mình đã gửi mail cho cả hai bạn rồi nhé. Bạn Cường lấy game thuộc nhóm 2, bạn se7en0502 lấy game thuộc nhóm 1. Chúc mừng các bạn.

  Reply

  • se7en0502
   November 18, 2013 @ 6:59 pm

   ok anh , 😀 e đã nhận được game 😀 lần thứ 2 được quà từ ahx :))

   Reply

 43. cường
  November 18, 2013 @ 7:29 pm

  đã nhận game cảm ơn anh hàng xóm nhiều nhé 🙂

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *