Tạo địa chỉ email @californiacolleges.edu miễn phí

@all : Về việc sử dụng địa chỉ email californiacolleges.edu để đăng ký Microsoft Office 365. Mình xin khẳng định là…chia buồn cùng các bạn. Bởi vì bản thân cái tên “californiacolleges” không phải là tên của một trường đại học cụ thể bên Mỹ, nó chỉ là tên của một cộng đồng các nhóm sinh viên thuộc các trường học ở bang California – Mỹ mà thôi. Việc đăng ký Office 365 yêu cầu bạn phải đến từ một trường cụ thể nào đó (đã vậy nó còn phải nằm trong danh sách trường được hỗ trợ từ Microsoft thì mới được nữa) chứ không thể chung chung như cái tên “californiacolleges” được.

Mặc dù cái địa chỉ email @californiacolleges.edu có phần…dài dòng và khó nhớ nhưng nhiều người lại muốn sở hữu vì những lợi ích “sinh viên” mà nó mang lại 🙂 .Ví dụ một vài lợi ích coi ? Xin lỗi, nhiều quá không nhớ nỗi 🙂 ,nó có thể liên quan tới Github, dropbox, lastpass…

Tạo địa chỉ email @californiacolleges.edu miễn phí

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách đăng ký thành công một địa chỉ email “.edu” là @californiacolleges.edu một cách miễn phí. Cách làm như sau :
– Truy cập vào California Colleges và chọn “College or Postsecondary School Student”

Tạo địa chỉ email @californiacolleges.edu miễn phí

– Bấm nút Find ở trang hiện ra >> chọn một trường ở danh sách hiện ra >> bấm Continue :

Tạo địa chỉ email @californiacolleges.edu miễn phí

– Trang tiếp theo bạn nhập thông tin để tạo tài khoản. Phần “Account name” chính là tên địa chỉ email sẽ được tạo. Những thông tin được đánh dấu “Optional” là không bắt buộc phải nhập.

Tạo địa chỉ email @californiacolleges.edu miễn phí

– Nhập xong bấm nút “Create your account”. Khi thấy xuất hiện thông báo sau thì bạn đã tạo thành công :

Tạo địa chỉ email @californiacolleges.edu miễn phí

– Từ hình bên trên, bạn bấm vào thẻ “Your Portfolio”, trang hiện ra bấm vào đường link “Send and receive messages”

Tạo địa chỉ email @californiacolleges.edu miễn phí

– “Úm ba la, hộp thư hiện ra” !

Tạo địa chỉ email @californiacolleges.edu miễn phí

Nếu bạn phát hiện địa chỉ email .edu có lợi ích gì hấp dẫn ? Rất vui khi được chia sẻ.