Tạo nhanh thư mục với phím tắt

Năm ngoái, cứ đến cuối tháng là tôi lại làm một công việc là tạo hàng đống thư mục để…làm-gì-đó-kệ-tui, haha.
Số lượng thư mục cần tạo sau khoảng 40 phút làm trên máy tính có thể lên đến hàng trăm thư mục, thế là tôi phải tìm cách nhanh hơn cái cách vốn đã..nhanh là : nhấp chuột phải và chọn New > Folder, bởi vì sau khi tạo mới một thư mục thì đồng thời phải đổi tên nó nữa. Thế là tôi tìm cách tạo nhanh được một thư mục trong Windows Explorer bằng cách sử dụng tổ hợp phím : Alt+F+W+F , nhấn thật nhanh, sau đó tiện thể đổi luôn tên, rất gọn gàng và nhanh chóng. Alt+F dùng để mở menu File, bấm thêm phím W để chuyển đến mục New, bấm thêm nút F để chọn mục New Folder…
Trong Windows 7, bạn có thể tiết kiệm một phím so với cách trên đó là sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+N, một thư mục mới sẽ được tạo ngay.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi