1 Comment

  1. Thăm dò ý kiến : Làm gì trong đêm Trung Thu năm nay ? | anhhangxom(^o^)nline
    September 10, 2010 @ 8:45 pm

    […] ăn rồi cứ hỏi miết câu đó. Còn nhớ năm ngoái tôi có một bài viết “Đón trung thu này tôi nhớ Thu xưa“, đó là một câu chuyện tình cờ trước Trung thu năm ngoái và như bạn […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *