Nam Kỳ

2 Comments

 1. NAD
  December 14, 2009 @ 7:16 am

  Để shoutbox spam cho vui đê admin ơi =P~ (admin giờ đổi tên miền, ko còn là DS nữa thì gọi là j nhỉ :-“)

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  December 14, 2009 @ 9:20 pm

  Mình vẫn còn sử dụng tên Dawn Sunlight mà 🙂

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *