Theme Giáng Sinh dành cho Windows XP

Noel đang đến rất gần. Nếu muốn đem không khí Giáng Sinh vào máy tính, bạn có thể sử dụng các theme Giáng Sinh dưới đây.

Theme Giáng Sinh dành cho Windows XP

1. Download và double-click hoặc file UXTheme Multi-Patcher 6.0.exe (đối với Windows XP SP2) hoặc file UXTender.exe (đối với Windows XP SP3) rồi làm theo yêu cầu.

2. Download theme Giáng Sinh dành cho Windows XP, bạn không cần bất kì phần mềm nào của hãng thứ ba thay thế:

Download

Download

3. Giải nén theme mà bạn download về, bạn sẽ thu được một folder gồm: 1 folder và 1 file .theme. Copy folder và file .theme đó vào folder C:WINDOWSResourcesThemes .

4. Bạn hãy double-click file .theme ~> cửa sổ Display Properies sẽ hiện ra để bạn xem trước theme đó ~> click nút OK để áp dụng theme đó.

2 Comments
  1. Để shoutbox spam cho vui đê admin ơi =P~ (admin giờ đổi tên miền, ko còn là DS nữa thì gọi là j nhỉ :-“)

  2. Mình vẫn còn sử dụng tên Dawn Sunlight mà 🙂

Gửi phản hồi