Đồng hồ đếm ngược đến năm mới của Google

Mọi người đều biết Google chứa trứng Phục sinh ở trang web của họ. Thời gian này, họ giấu một đồng hồ đếm ngược tới năm mới 2010 ở trang chủ Google.

Để nhìn thấy đồng hồ đếm ngược, bạn vào http://www.google.com/ncr và click nút “I’m Feeling Lucky” mà không nhập bất kì gì vào ô tìm kiếm. Khi bạn thực hiện điều đó, bạn sẽ trông thấy một chiếc đồng hồ đếm ngược từng giây đến năm mới 2010.

Đồng hồ đếm ngược đến năm mới của Google

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi