Nam Kỳ

4 Comments

 1. Anonymous
  September 14, 2010 @ 3:39 pm

  Uả, sao kiu dùng torrent là vi phạm bản quyền nhỉ. 🙁

  Reply

 2. Anonymous
  September 15, 2010 @ 3:05 pm

  Torrent là chia sẽ, hãy biết nhận và biết chia sẽ 🙂 đảm bảo bạn sẽ thấy hứng thú khi nhìn vào bảng Peer thấy mình chia sẽ cho 1 vài người hoặc 1 danh sách vài chục người.

  Reply

 3. Conquydo07
  September 16, 2010 @ 6:46 am

  Torrent là lựa chọn hàng đầu của em với những file ~ 1Gb trở lên.
  Còn UTorrent là lựa chọn hàng đầu
  Xin đại k bài này về blog luôn

  Reply

 4. Dawn Sunlight
  September 18, 2010 @ 9:30 am

  @ 1: Dùng torrent để tải những nội dung vi phạm bản quyền thì mới vi phạm bản quyền :).

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *