Visualping – Thông báo sự thay đổi trên một website

Qua một lượt điều tra các lượt truy cập vào blog thì tôi thấy rằng cần phải “show hàng”, vì vậy mà menu “Antivirus” được bật trở lại ở trên cùng của blog, hoặc địa chỉ : anhhangxomonline.net/antivirus

Điện thoại và máy tính bảng tôi đều xài bản ROM cook nên việc cập nhật là rất quan trọng. Nhưng nếu ngày nào cũng mò vô diễn đàn xda hoặc trang up ROM của CM để kiểm tra có phiên bản mới hay chưa thì quả thật là hơi mệt. Vì vậy tôi chọn Visualping.

Visualping.io là dịch vụ sẽ thông báo cho bạn nếu như có sự thay đổi nào đó trên một trang web hoặc một vùng của trang web. Cứ tưởng tượng rằng Visualping sẽ chụp hình trang web ở các thời điểm khác nhau để tìm ra sự khác nhau, dù là nhỏ nhất, nếu có sẽ thông báo cho bạn bằng email.

– Truy cập vào visualping.io
– Nhập vào địa chỉ trang bạn muốn theo dõi > bấm GO

Visualping - Thông báo sự thay đổi trên một website

– Đợi nó chụp hình trang web, xong sẽ load lên. Nếu bạn muốn chỉ theo dõi sự thay đổi ở một vùng nào đó trên trang web thì hãy dùng chuột để khoanh vùng :

Visualping - Thông báo sự thay đổi trên một website

– Xong xuống cuối trang để chọn thời gian thực hiện việc kiểm tra (SET CHECK INTERVAL), nếu để “DAY” thì nó sẽ kiểm tra hàng ngày. Phần “CHOOSE TRIGGER” sẽ quyết định thông báo nếu có thay đổi nhỏ “TINY CHANGE” hoặc thay đổi lớn “MAJOR CHANGE”
– Nhập vào địa chỉ email rồi bấm nút “Start monitoring”
– Cuối cùng là ngồi hóng mail :))

Visualping - Thông báo sự thay đổi trên một website

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi