WebInpaint: Xoá bỏ đối tượng trên hình ảnh

Bạn muốn tách bỏ những đối tượng nào đó ra khỏi một tấm ảnh nhưng bạn không biết sử dụng Photoshop ? Trang web có tên WebInpaint sẽ giúp bạn thực hiện công việc này. Đây là dịch vụ trực tuyến hoàn toàn miễn phí và bạn sẽ không cần phải cài đặt bất kì phần mềm nào.

1. Mở WebInpaint bằng trình duyệt web.

2. Click nút Load Image để duyệt và chọn file hình ảnh mà bạn muốn tách các đối tượng ra khỏi hình ảnh đó.

WebInpaint: Xoá bỏ đối tượng trên hình ảnh

3. Khi file hình ảnh đã được tải lên rồi, bạn sử dụng con trỏ chuột để bôi chọn (highlight) đối tượng mà bạn muốn xoá trên bức ảnh.

WebInpaint: Xoá bỏ đối tượng trên hình ảnh

4. Click nút Inpaint để bắt đầu quá trình tách đối tượng ra khỏi tấm hình. Khi quá trình này hoàn tất, một hộp thoại hiện ra, bạn click nút No, bạn sẽ không còn thấy đối tượng trên bức ảnh nữa.

WebInpaint: Xoá bỏ đối tượng trên hình ảnh

5. Click nút Save (hình cái đĩa mềm) để tải hình đã chỉnh sửa về máy tính. Nếu bạn không mở được hình đã tải về thì hãy thêm .jpg vào cuối tên hình.

Nếu muốn tách nhiều đối tượng trên cùng một bức ảnh, bạn hãy thực hiện quá trình trên với từng đối tượng một.

2 Comments
  1. Cái này rất tiện khi máy không có công cụ nào “Pro” về lĩnh vực “xóa chi tiết ảnh” mà có kết nối mạng .

Gửi phản hồi