1 Comment

 1. rosetran
  January 23, 2013 @ 11:28 am

  Chào anhhangxom!

  Em có một vấn đề cần anh giúp đỡ. Chuyện là em có 2 chiếc iphone, 1 chiếc là iphone 4 và 1 chiếc là iphone 5, em đã tạo thành công ID apple rồi, nhưng em lại đi tạo 2 chiếc iphone này có chung 1 ID và password, khi em sử dụng find my iphone em cầm 1 chiếc này lên để tìm chiếc kia thì nó không bao giờ tìm chiếc kia mà nó chỉ tìm thấy chính bản thân nó, như vậy nó không thể giúp em tìm được chiếc kia. Bây giờ em muốn tạo mỗi chiếc iphone có một ID Apple và password riêng biệt nhưng không được. Em vào My apple để thay đổi nhưng khi đăng nhập cả hai chiếc iphone cũng phải đăng nhập ID và PW giống nhau thì nó mới được .
  Bây giờ em muốn tạo mỗi chiếc iphone một ID và Password riêng biệt. Anh vui lòng chỉ giáo giúp em với .
  Cảm ơn Anh rất nhiều . Chờ tin Anh.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *