Advanced Uninstaller PRO 8 với key bản quyền

Advanced Uninstaller PRO 8 miễn phí

Advanced Uninstaller PRO là tiện ích huỷ cài đặt phần mềm dành cho hệ điều hành Windows. Giao diện đơn giản và trực quan của Advanced Uninstaller PRO giúp bạn nhanh chóng gỡ bỏ hoàn toàn chương trình.

Công cụ Installation Monitor trong Advanced Uninstaller PRO theo dõi và ghi nhớ tất cả những thay đổi của hệ thống khi ban cài đặt một phần mềm. Vì vậy, tiện ích này cho phép bạn gỡ bỏ sạch sẻ phần mềm đó.

Advanced Uninstaller PRO có khả năng sửa lỗi registry, dọn dẹp Start Menu, gỡ bỏ toolbar trên trình duyệt, plugin và hijacker, gõ bỏ font và quản lí những chương trình khởi động cùng Windows.

Advanced Uninstaller PRO chạy tốt trên Windows 7, Windows Vista và Windows XP.

1. Ghé thăm Trang khuyến mãi và đăng kí.

Chú ý: Những bạn sử dụng Yahoo! Mail sẽ không nhận được key.

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail từ Innovative Solutions có chứa key code bản quyền và link download file cài đặt.

Chú ý: Mình không hiểu vì sao khi đăng kí thành công và khởi động lại chương trình thì nó báo là… chưa đăng kí???

Advanced Uninstaller PRO với key code bản quyền

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi