AnyBizSoft PDF Merger và Splitter: Keycode bản quyền miễn phí

AnyBizSoft PDF Merger và Splitter: Keycode bản quyền miễn phí

AnyBizSoft đang tặng miễn phí bản quyền hai phần mềm AnyBizSoft PDF Merger và Splitter có giá trị tổng cộng 59,9 $. Cả hai phần mềm này đều tương thích hoàn toàn với Windows 7.

AnyBizSoft PDF Splitter là công cụ chia nhỏ PDF nhanh chóng và dễ sử dụng, cho phép bạn tạo các file PDF mới bằng cách trích xuất những trang bất kì từ một file PDF. AnyBizSoft PDF Splitter cũng chia nhỏ file PDF bị mã hoá, làm cho việc chia nhỏ PDF hiệu quả hơn.

AnyBizSoft PDF Merger là công cụ PDF hiệu quả giúp bạn kết hợp nhiều file PDF thành một file PDF duy nhất để quản lí, lưu trữ và in ấn tốt hơn. Nó cho phép bạn chọn bất kì trang nào từ các file PDF và kết hợp một cách linh hoạt để tạo file PDF mới.

1. Ghé thăm Facebook page sau, điền những phần được yêu cầu và click nút Send me Keycode
http://www.facebook.com/AnyBizSoft?v=app_11007063052

2. Key bản quyền sẽ được gởi tới địa chỉ e-mail của bạn.

3. Download AnyBizSoft PDF Merger và Splitter [9.46 MB]

AnyBizSoft sẽ tặng một bản quyền duy nhất cho 6 tỉ người trên Trái Đất:

Licensed Email Address: [email protected]
Registration code for PDF Merger: 40820569EA8371858C27
Registration code for PDF Splitter: 005205C9FA038A82D45A

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. Xin chân thành cám ơn anh trai nhé

Gửi phản hồi