Bản quyền 3 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 90 ngày

Bản quyền 3 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 90 ngày

Đây là chương trình khuyến mại từ Argentina đem đến cho bạn bản quyền miễn phí 90 ngày cho 3 sản phẩm bảo mật của Panda. Với chương trình khuyến mại này, bạn có thể nhận bản quyền miễn phí 3 tháng của Panda Internet Security 2010, Panda Antivirus Pro 2010 và PANDA GLOBAL PROTECTION 2010.

Cách nhận bản quyền miễn phí của 3 phần mềm trên:

1. Ghé thăm trang khuyến mại.

2. Chọn một sản phẩm bảo mật của Panda, sau đó click nút descargar gratis.

3. Điền tên, họ và chọn quốc gia bạn đang sinh sống vào mẫu rồi click nút acepto las…

Bản quyền 3 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 90 ngày

4. Bây giờ nó sẽ hiển thị một link download trực tiếp cho sản phẩm bảo mật của Panda mà bạn đã chọn ở bước 2.

5. Nếu bạn tin tưởng ViSaoNho.info, bạn có thể bỏ qua tất cả các bước trên và download bất kì sản phẩm bảo mật nào của Panda từ những link dưới đây:

Panda Global protection 2010:
http://antivirusgratis.com.ar/descargas/pandaglobalprotection/GP10PROMO3M.exe
Panda Internet security 2010:
http://antivirusgratis.com.ar/descargas/pandainternetsecurity/IS10PROMO3M.exe
Panda Antivirus 2010:
http://antivirusgratis.com.ar/descargas/pandaantivirusfirewall/AP10PROMO3M.exe

Ngoài ra, bạn cũng có thể download Panda Internet Security 2010 và Panda Antivirus Pro 2010 với bản quyền miễn phí 3 tháng lần lượt tại đâyđây.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi