Bản quyền Rising AntiVirus 2011 miễn phí 6 tháng

Bản quyền Rising Antivirus 2011 miễn phí 6 tháng

Rising AntiVirus là chương trình antivirus đầy đủ tính năng. Nó bảo vệ người dùng trước tất cả các loại virus, Trojan, worm, rootkit và những chương trình hiểm độc khác. Nó có nhiều tính năng như bảo vệ theo thời gian thực, quét e-mail, cập nhật tự động, quét theo lịch và Rising Cloud Security. Một giải pháp bảo mật máy tính đáp ứng nhanh với mạng có thể phát hiện nhanh chóng những chương trình malware lạ theo thời gian thực.
Đọc thêm »

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. rising này là của bọn tàu sao ?
    tiếc cái vụ pc tool quá anh ah

  2. của bọn tàu khựa đó. dính vào máy đơ luôn. hic

Ý kiến phản hồi