Bản quyền WinX DVD Copy miễn phí

Bản quyền WinX DVD Copy miễn phí

WinX DVD Copy là phần mềm cho phép bạn backup/copy DVD của bạn (hỗ trợ DVD-5 và DVD-9). WinX DVD Copy hỗ trợ Windows 98, NT, 2000, 2003, XP, Vista và Windows 7.

Từ nay cho đến ngày 15/04/2010, bạn có thể sử dụng miễn phí WinX DVD Copy có bản quyền bằng cách:

1. Download WinX DVD Copy và cài đặt nó.

2. Sử dụng bản quyền sau để đăng kí:

Reg Name: dvdcopydottech
Reg Code: YM5HA-WILZN-CHLP0-TUWP0-RRGJV

Bản quyền WinX DVD Copy miễn phí

Thank you dotTech

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi