Bản quyền Driver Magician V3.55

Bản quyền Driver Magician V3.55

Driver Magician cung cấp cho bạn một giải pháp chuyên nghiệp trong việc sao lưu dự phòng, phục hồi, cập nhật và gỡ bỏ các driver thiết bị trong hệ điều hành Windows. Nó nhận ra tất cả phần cứng trong hệ thống, trích xuất các driver liên kết với những phần cứng đó từ ổ đĩa cứng, và sao lưu dự phòng các driver đó vào nơi mà bạn chọn. Sau này, khi bạn format, cài lại hay nâng cấp hệ điều hành, bạn có thể phục hồi tất cả driver đã được lưu giống như bạn cài đặt driver từ đĩa gốc.

PC World Ba Lan hợp tác với GoldSolution Software tặng miễn phí cho chúng ta bản quyền của phần mềm Driver Magician V3.55.

Bạn download và cài đặt Driver Magician V3.55 rồi sử dụng key dành cho hơn 6 tỉ người dưới đây để đăng kí (xem hình minh hoạ).

Registration Name: Czytelnik
Registration Code: 7ELF9d9f39-385B3

Bản quyền Driver Magician V3.55

Bản quyền Driver Magician V3.55

Bản quyền Driver Magician V3.55

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi