Blaze VideoFlick – Nhận key bản quyền miễn phí

“Ngày dỗ của những con gà tây 2012” đã đến và cũng y chang mọi năm, bạn sẽ nhận được hàng đống key bản quyền của nhiều phần mềm khác nhau. Mở đầu trên anhhangxomonline.net sẽ là phần mềm VideoFlick của hãng BlazeVideo.

Qua dùng thử, tôi thấy VideoFlick có thể làm được những việc sau :
– Convert video sang định dạng .avi hoặc các định dạng âm thanh như mp2, mp3, aac, ac3
– Thêm lời giới thiệu ở đầu hoặc cuối mỗi video
– Chỉnh sửa video : thêm đoạn text bản quyền vào bất kỳ vị trí nào, crop khung hình, cắt video, chụp ảnh video clip liên tục
– Chỉnh sửa hình ảnh : loại bỏ mắt đỏ, tăng/giảm độ sáng của ảnh, thay đổi kích thước ảnh, drop ảnh
– Tạo album trình chiếu ảnh html
– Upload video lên các trang chia sẽ như youtube
– Tạo đĩa DVD trình chiếu hoặc hỗ trợ ghi ra đĩa CD

Nhân “Ngày dỗ của những con gà tây 2012”, bạn có thể sử dụng phần mềm bản quyền miễn phí với license key là “L93ML9C9PJH”. Lưu ý là phải active nó trước ngày 30 tháng 11.

Tải file cài đặt từ địa chỉ : VideoFlickSetup.exe, dung lượng 31Mb

Blaze VideoFlick - Nhận key bản quyền miễn phí

Xem chi tiết tại : Blazevideo.com promotion

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi