Nam Kỳ

1 Comment

  1. chàng tốt bụng
    May 16, 2012 @ 10:05 pm

    mình download 6 file dung lượng mỗi file 76MB có đuôi dạng part001rar……fart002rar….. cũng làm như bạn nhấp phải vào part001 nhưng đủ mọi lần vẫn không thấy EXtrahere đâu, sau đó giải nén được nhưng nó lại ra file có đuôi part001.rar.rar chẳng ra được gì cả cuối cùng dùng phần mềm khác nối mới đc.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *