Cách cắt và nối file bằng WinRAR

Cách cắt và nối file bằng WinRAR

Giả sử bạn đem chiếc USB 1 GB qua nhà đứa bạn để copy 1 phần mềm, nhưng phần mềm đó nặng hơn 1 GB, và bạn của bạn cũng chỉ có USB 1 GB. Làm sao bây giờ ? Chia nhỏ phần mềm đó ra thành 2 file nhỏ hơn để copy được vô 2 USB.

Ngoài cách chia nhỏ bằng FFSJ (hay HJSplit), người ta cũng thường chia nhỏ bằng phần mềm WinRAR. Đây là 2 kiểu chia nhỏ file thường gặp nhất. Không biết còn kiểu chia nhỏ nào nữa không nhỉ ? Nếu bạn bạn biết thì chia sẻ với mình nhen.

Nhắc lại về cách nén và giải nén file/folder bằng WinRAR :

Cách nén: click phải vô file/folder cần nén, chọn Add to archive trong menu ngữ cảnh rồi click nút OK.

Cách giải nén: click phải vô file/folder cần giải nén, chọn Extract Here.

Cách chia nhỏ file:

Nếu có nhiều file, bạn đặt các file đó vô chung 1 folder.

Giả sử bạn muốn cắt 1 file/folder xx có dung lượng 700 MB thành các file nhỏ hơn, mỗi file có dung lượng 100 MB.

Bạn đã biết:

1 byte = 8 bit
1 KB = 2^10 byte = 1024 byte
1 MB = 2^10 KB = 1024 KB = 2^20 byte

Nên 100 MB = 100x(2^20) = 104857600 byte.

Click chuột phải vô file/folder đó, chọn Add to archive, một cửa sổ hiện ra. Tại thẻ General, nhập giá trị 104857600 (copy và paste) vào ô Split to volumes, bytes:

Cách cắt và nối file bằng WinRAR

Nếu muốn đặt mật khẩu, bạn chọn thẻ Advanced, click nút Set password, nhập mật khẩu 2 lần rồi click nút OK.

Cách cắt và nối file bằng WinRAR

Cuối cùng click nút OK là xong. WinRAR sẽ nén và chia nhỏ file/folder của bạn thành các file nhỏ hơn có dạng xx.part01.rar, xx.part02.rar, xx.part03.rar,…

Cách nối file:

Đặt tất cả các phần (part) vô chung 1 folder, click chuột phải vô bất kì 1 part nào, chọn Extract Here. Nếu WinRAR có đòi mật khẩu, bạn nhập mật khẩu được cung cấp rồi click nút OK.

Cách cắt và nối file bằng WinRAR

Chú ý: đối với những file mà bạn download trên mạng, trong quá trình giải nén có thể bị lỗi. Bạn xem part nào bị lỗi, download lại part đó rồi giải nén lại.

1 Comment
  1. mình download 6 file dung lượng mỗi file 76MB có đuôi dạng part001rar……fart002rar….. cũng làm như bạn nhấp phải vào part001 nhưng đủ mọi lần vẫn không thấy EXtrahere đâu, sau đó giải nén được nhưng nó lại ra file có đuôi part001.rar.rar chẳng ra được gì cả cuối cùng dùng phần mềm khác nối mới đc.

Gửi phản hồi