“Custom Fields” trong WordPress 3.1 đã biến mất ?

Hôm cài lại blog đến giờ, tôi có một thắc mắc không biết hỏi ai : Tính năng “custom fields” của WordPress đâu mất rồi ?

“Custom fields” là tính năng cho phép bạn thêm những dữ liệu mong muốn vào một bài viết để có thể sử dụng ở bất cứ chỗ nào trên blog. Ví dụ tôi thêm vào “Custom fields” đường link của một tấm hình thì ở trang chính, tôi có thể lấy được đường link đó để làm hình thu nhỏ (thumbnail) của bài viết. Rất tiện lợi, để tôi lục lại xem mình đã viết bài nào về cách tạo một hình thumbnail cho bài viết trên trang chính chưa, nếu chưa thì tôi sẽ viết.

Quay lại vấn đề chính của bài viết này : Custom fields vẫn còn đó, có điều nó được cấu hình ẩn/hiện trong một tính năng mới của WordPress 3.1 : Screen Options.

Sau khi cài xong blog, đăng nhập vào là tôi đã chú ý đến cái nút “Screen Options” trên đầu trang quản trị nhưng tôi không ngờ là ở mỗi phần (Post, Dashboard, Comments, Pages….), Screen Options lại có những tùy chọn khác nhau ! Haizz, do không để ý mới ra nông nổi này !

Đứng ở trang Dashboard (lúc vừa mới đăng nhập vào blog), Screen Options cho phép bạn ẩn/hiện các thành phần của trang như : Right Now, Recent Comments, Incoming Links, Plugins, The Latest news from Yoast, QuickPress, Recent Drafts, WordPress Blog, Other WordPress News

Custom Fields trong WordPress 3.1

Và khi bạn đang ở chế độ soạn thảo bài viết, Screen Options có các tùy chọn : Categories, Post Tags, Excerpt, Send Trackbacks, Custom Fields, Discussion, Slug, Author …

Custom Fields trong WordPress 3.1

Mặc định, Custom Fields bị ẩn, bạn đánh dấu check vào đó để làm nó hiện trở lại là xong. Haizz, đúng là không thể tin được !

Custom Fields trong WordPress 3.1

2 Comments
  1. Dù tôi đã làm như anh hướng dẫn nhưng vẫn không thấy đâu?

  2. Thank anh. Đã tìm ra rồi. hiz hiz

Gửi phản hồi