Đếm ngược thời gian trên nền Web

Khakha, giang hồ đúng là lắm trò nhưng cũng khá thú vị. Có một trang web cho phép bạn đếm ngược thời gian. Bạn chỉ cần nhập địa chỉ trang webđố cùng với số thời gian cần đếm ngược, nó sẽ tự động đếm cho bạn. Thú vị là nó sẽ cập nhật trên tiêu đề thẻ hiện tại như hình sau :

CountDown

Nhiều lúc tôi tải file tại các host lưu trữ như letbitit, hotfile, filefactory….toàn bỏ lỡ thời gian vì mở ra để đó rồi quên, đến khi quay lại thì hết hạn mất tiêu, phải làm lại. Nay thì chỉ cần kết hợp với trang này là được.


Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần truy cập vào trang http://cd.justinjc.com/tham_số.
Trong đó “tham_số” chính là thời gian do bạn chỉ định. Ví dụ nếu bạn cần đếm ngược khoảng thời gian 1 giờ 30 phút thì bạn sẽ gõ “http://cd.justinjc.com/1h30m” hoặc “http://cd.justinjc.com/90”. Con số “90” sẽ tự động được đổi sang giờ là 1 giờ 30 phút.

Sau khi hết thời gian qui định, thanh tiêu đề sẽ hiển thị chữ “late” kèm với thời gian đã trễ so với giờ qui định như hình sau :

CountDown

1 Comment
  1. Em thì dùng thẳng phần mên luôn cho nhanh.
    Không bị giới hạn vào trình duyệt.
    Và còn tránh tình trạng bị lắc, lộn tùng phèo thời gian nữa.

Ý kiến phản hồi