Download DiskGenius 3 với key bản quyền miễn phí

Download DiskGenius 3 với key bản quyền miễn phí

DiskGenius là công cụ phục hồi file tuyệt vời, có thể khôi phục phân vùng bị xoá, phân vùng bị format,… Ngoài phục hồi file, DiskGenius cũng là công cụ sao lưu dự phòng (backup) tuyệt vời, nó tạo file ảnh và khôi phục phân vùng từ file ảnh. Nó cũng có thể thực hiện chức năng phân vùng ổ đĩa như là xoá phân vùng, format phân vùng, tạo phân vùng.

DiskGenius hỗ trợ hầu hết các nền tảng Windows, bao gồm Windows 7, Vista, XP, Server 2000-2008. Phiên bản DOS cũng được cung cấp.

Diskgenius.net đang tặng mã bản quyền miễn phí của DiskGenius 3 cho đến ngày 30/07/2010 có giá trị 69,95 $. Để nhận bản quyền miễn phí, bạn ghé thăm trang khuyến mãi sau:
http://www.diskgenius.net/partition-restore-software.html

Hay

Download DiskGenius 3 và đăng kí với mã dùng chung cho 6 tỉ người : 62L79-KE62J-BMPFF-5C7C4-NH8ME

Download DiskGenius 3 với key bản quyền miễn phí

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. em xin key vs.. key này ko được

Gửi phản hồi