Download Malware Defender 2.7 phiên bản đầy đủ miễn phí

Download Malware Defender 2.7 phiên bản đầy đủ miễn phí

Download miễn phí phiên bản đầy đủ của Malware Defender trị giá 39,95 $. Malware Defender là một HIPS (Host Intrusion Prevention System) với tường lửa. Nó hiệu quả trong việc bảo vệ máy tính của bạn trước tất cả các dạng của malware (virus, worm, Trojan, adware, spyware, keylogger, rootkit,…).

Malware Defender cũng một tiện ích phát hiện rootkit cao cấp. Nó cung cấp nhiều cung cụ hữu ích có thể được sử dụng để phát hiện và gỡ bỏ các malware đã được cài đặt.

Các tính năng chính:
– Realtime protection system
– Process manager
– Kernel module manager
– Hooks detector

Tương thích : Microsoft Windows 2000 (SP4), Windows 2003 (32-bit), Windows 2008 (32-bit), Windows XP (32-bit), Windows Vista (32-bit), Windows 7 (32-bit).

Download bản cài đặt phiên bản đầy đủ của Malware Defender 2.7 :
http://down.360safe.com/md_setup_en.exe

Chú ý : Đây là phiên bản đặc biệt của Malware Defender 2.7 cho phép bạn sử dụng nó miễn phí mà không có bất kì giới hạn nào. Bạn không cần phải nhập bất cứ serial hay key nào cả.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. rất cám ơn vì sao nhỏ

  2. Có down được mô hèo?

  3. Đúng là không download được nữa. Có lẽ chương trình khuyến mãi này kết thúc rồi bạn à :-??

Ý kiến phản hồi