Download Virtual CD 9 với key bản quyền miễn phí

Download Virtual CD 9 với key bản quyền miễn phí

Virtual CD là tiện ích rất hữu dụng được thiết kế để tạo và quản lí các ổ ảo và các đĩa CD/DVD. Nó cho phép bạn tạo ảnh (backup copy) của đĩa quang (CD, DVD) để bạn có thể chạy các ứng dụng CD, DVD hay CD nhạc trực tiếp từ ổ đĩa cứng mà không cần ổ CD/DVD vật lí hay đĩa quang CD/DVD thật.
Virtual CD cũng có thể tạo ra ảnh nén của CD, DVD trên ổ đĩa cứng và mô phỏng tới 22 ổ ảo để truy cập và chạy các ứng dụng.

Virtual CD 9 hỗ trợ Microsoft Windows XP, Windows Vista (32-bit và 64-bit).

1. Ghé thăm URL sau, điền tên và địa chỉ e-mail của bạn: (Tất cả những phần khác là tuỳ chọn)
http://www.virtualcd.de/vcd/apps/promotion/chip2010/index.cfm?lg=1

Download Virtual CD 9 với key bản quyền miễn phí

2. Click nút Absenden để xác nhận.

Download Virtual CD 9 với key bản quyền miễn phí

3. Khoảng 15 phút sau, bạn sẽ nhận được một e-mail từ [email protected] có chứa key bản quyền miễn phí.

4. Download Virtual CD 9.3.0.2 [59 MB].

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. cảm ơn.
    mình đang dùng bản 8 hồi trước tặng key.giờ có bản 9 roài.

Ý kiến phản hồi