Nam Kỳ

No Comments

 1. Anonymous
  April 15, 2011 @ 3:30 am

  key này để dành được ko bạn? hay là nó bắt đầu tính ngày từ lúc mình đăng kí vậy?

  Reply

 2. Anonymous
  April 15, 2011 @ 3:42 am

  co để dành được không bạn

  Reply

 3. Dawn Sunlight
  April 15, 2011 @ 5:26 am

  Không để dành được. Hạn dùng được tính ngay từ thời điểm bạn nhận được key :).

  Reply

 4. Anonymous
  April 15, 2011 @ 5:56 am

  1h rùi.sao mình đăng kí không được vậy

  Reply

 5. Dawn Sunlight
  April 15, 2011 @ 10:49 am

  Hình như hầu hết trang proxy đều không còn tác dụng :-?.

  Reply

 6. Anonymous
  April 16, 2011 @ 2:43 am

  Rất vui khi có Vì sao nhỏ hỗ trợ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *