iToolSoft Data Recovery Professional miễn phí

IToolSoft Data Recovery Professional miễn phí

Bạn cần phục hồi file, hình ảnh, E-mail hay dữ liệu khác đã xoá? iToolSoft Data Recovery Professional có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu của bạn.

iToolSoft Data Recovery Professional là chương trình phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp, nó sẽ giúp bạn khôi phục hầu như tất cả các file mà bạn lỡ tay xoá hay format.

Nó hỗ trợ phục hồi file từ những thiết bị lưu trữ khác nhau, như là ổ đĩa cứng (IDE/ATA, SATA, SCSI, USB, IEEE1394), ổ USB Flash, đĩa mềm, thẻ nhớ,…
Đọc thêm »

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi