MultiNetwork Manager 9 – Nhận key bản quyền miễn phí

Nếu bạn thường xuyên làm việc ở nhiều địa điểm (ờ nhà, công sở, trường học, tiệm net….) và kết nối internet dưới nhiều hình thức (mạng Lan, wireless, dial-up…) thì MultiNetwork Manager là phần mềm mà bạn cần. Phần mềm này có thể lưu lại các thiết lập về mạng dưới dạng một profile cho mỗi địa điểm mà bạn làm việc và có thể tự động gợi ý profile cho người sử dụng khi đến một địa điểm thích hợp và còn nhiều tính năng hỗ trợ khác cho người dùng có kinh nghiệm.
Còn nhớ tôi đã từng giới thiệu 2 phần mềm trong bài viết “Quản lý địa chỉ IP cho laptop” , thực sự mà nói thì MultiNetwork Manager hơi khó sài so với 2 phần mềm mà tôi đã giới thiệu, có lẽ vì nó nhiều tính năng hơn.
Để đăng ký bản quyền bạn làm như sau :

Truy cập vào địa chỉ : http://www.globesoft.com/cgi-bin/mnm_promo.asp , nhập chuỗi “MNM9FORFREE” vào ô “Promotion code” và các thông tin khác như tên và địa chỉ email , xong bấm Submit, key đăng ký sẽ được gửi qua mail. Bạn tải MultiNetwork Manager 9, dung lượng 3.52 Mb, tại địa chỉ : http://www.globesoft.com/bin/mnm/mnm_9x.exe

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi