Những trang web giúp bạn nhận tin nhắn miễn phí

Những trang web giúp bạn nhận tin nhắn miễn phíReceiveFreeSms là trang trước kia tôi đã giới thiệu, nó cung cấp cho bạn số điện thoại công cộng từ các nước như Anh, Mỹ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Đức, Tây Ban Nha…v..v..để bạn sử dụng và nhận tin nhắn SMS. Nay tôi giới thiệu thêm một vài trang web nữa. Có trang thì chuyên cung cấp số Mỹ, trang thì chuyên cung cấp số của Nga và sẽ bổ sung nếu tìm được trang khác…

1. receivesmsonline.co.vu
Những trang web giúp bạn nhận tin nhắn miễn phí

receivesmsonline.co.vu cung cấp 5 số điện thoại Mỹ với các mã vùng khác nhau. Bấm nút “Read SMS” để đọc tất cả các tin nhắn được gửi tới mỗi số.

2. receive-sms.com
Những trang web giúp bạn nhận tin nhắn miễn phí

receive-sms.com cung cấp 5 số điện thoại Mỹ để bạn sử dụng. Danh sách tin nhắn được gửi tới các số này được hiển thị ở phần cuối trang, bạn chỉ việc kéo xuống để xem.

3. getsms.org
Những trang web giúp bạn nhận tin nhắn miễn phí

getsms.org cung cấp 7 số điện thoại của Nga. Bạn bấm vào từng số để xem toàn bộ tin nhắn của số đó.

4. receivefreesms.com
Trang này thì có bài viết rồi, các bạn xem tại đây : ReceiveFreeSms: Miễn phí số điện thoại Anh, Mỹ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Đức…