O&O DiskImage 4 Professional miễn phí

O&O DiskImage 4 Professional miễn phí

O&O DiskImage 4 Professional là phần mềm thương mại được dùng để tạo hình ảnh để sao lưu dự phòng hệ thống (phiên bản mới nhất là 5 có giá bán 29,95 $). Phiên bản được tặng miễn phí là 4.1 Build 65 hỗ trợ Windows 2000 Professional / XP / Vista / Windows 7.

1. Ghé thăm trang khuyến mãi này và đăng kí:

O&O DiskImage 4 Professional miễn phí

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail từ “O&O Register” với tiêu đề “Your free license for O&O DiskImage 4 Professional Edition” có chứa thông tin đăng kí:

O&O DiskImage 4 Professional miễn phí

3. Download (phiên bản 32-bit | phiên bản 64-bit) và cài đặt O&O DiskImage 4 Professional (dung lượng 16,2 MB) rồi sử dụng thông tin đăng kí mà bạn nhận được ở bước 2 để đăng kí phần mềm:

O&O DiskImage 4 Professional miễn phí

O&O DiskImage 4 Professional miễn phí

O&O DiskImage 4 Professional miễn phí

O&O DiskImage 4 Professional miễn phí

O&O DiskImage 4 Professional miễn phí

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi