#ByeByeVCB

#ByeByeVCB

Tối qua nhận được tin nhắn từ Vietcombank báo trừ phí quản lý thẻ, lần này số tiền được làm tròn lên 10k chứ không phải 8k8 như mọi khi. Nếu như ...