Chụp ảnh màn hình với Firefox 56

Chụp ảnh màn hình với Firefox 56

Trong phiên bản Firefox 56 vừa mới phát hành, thay vì tìm được sự hỗ trợ cho U2F và Yubikey, tôi lại thấy một tính năng hiện ra trên thanh công cụ ...
Tài khoản của bạn đã bị hack ?

Tài khoản của bạn đã bị hack ?

Hôm nay, vô tình kiểm tra thử thì phát hiện cả hai địa chỉ email tôi hay dùng và 1 mật khẩu từ "thuở hàn vi" đã được "chiếu cáo thiên hạ" rộng rãi. ...